StereotypyStereotypy

Stereotypy

Vtipy, ktoré sa opierajú o rôzne zaužívané stereotypy.