Bitka o Nemecký tábor

Bitka o Nemecký tábor

Popis :

Aj keď koncentračné tábory primárne neslúžia na zabíjanie internovaných ľudí, obvykle súvisia v menšej, alebo väčšej miere s porušovaním ľudských práv, najmä zákonov o spravodlivom súdnom procese. Je o nich však známe , že v nich zomrelo niekoľko miliónov ľudí . Kto by povedal , že raz sa ľudia budú biť o to , aby mohli ísť do nemeckého tábora, ešte aj vlakom…