Rok 2004 a virtuálna realita

Popis

Ak vezmem do úvahy dnešné možnosti virtuálnej reality, rok 2004 by bol pre mnohých ľudí katastrofálny. V tom roku sme si totiž ukazovali legendárnu reklamu na energetický nápoj.

Komentáre